מהדק חיבור מהיר לחוט קשיח 5 כניסות 0.5-2.5

0.50

×