מהדק חיבור מהיר לחוט קשיח 3 כניסות 0.5-2.5

0.40

×